ក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសកូរ៉េបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាយ៉ាងតិចស្រី្តខ្មែរ៣ទៅ៤នាក់បានផ្ទុកមេរោគអេដស៏(មានវីដេអូ)

ប្រយ័ត្នរឿងអេដស៍​ ម្សិលមិញអ្វីដែលខ្ញុំបានផុស​ ទាក់ទងជាមួយការឆ្លងមេរោគអេដស៍របស់ពលករខ្មែរ​ មានស្រី​ មានប្រុស​ នៅតំបន់គីមហេ​ តាមការសាកសួរ​យ៉ាងតិច​ ក៏មាន​ ៤ទៅ៥នាក់​ បានឆ្លង​ ហើយអ្នកផ្ទុកមិនដឹងខ្លួន​ មិនដឹងចម្លងទៅអ្នកណាខ្លះ​ ?
ស្រ្តីខ្មែរម្នាក់នៅស៊ូវ៉ុនអាចសង្ស័យនឹងឆ្លងផងដែរ​ ។ 
គីមហេ​ ប៊ូសាន​ ស៊ូវ៉ុន​ ផ្យង់ថេក​ ចូលប្រុងប្រយ័ត្ន​ កុំភ្លេចលោកជួយគ្រប់ពេល​ ។ 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *