សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ក៏ទាយយកអាទ្បឺម៉ង់ដែរនឹងអំពាវនាវ​កុំ​ឲ្យមានការ​ភ្នាល់បាល់ដាក់លុយ(មានវីដេអូ)

សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ក៏ទាយយកអាទ្បឺម៉ង់ដែរនឹងអំពាវនាវ​កុំ​ឲ្យមានការ​ភ្នាល់បាល់ដាក់លុយ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *