ហួសហេតុណាស់ពលរដ្ឋមានផ្ទៃពោះត្រូវការសម្រាលកូន រត់ទៅពេទ្យបែរជាប្រធានពេទ្យថា​​ ​«បេីពេទ្យមិននៅ ហេីយមិនពេញចិត្ត ទៅរកពេទ្យផ្សេងទៅ»

ហួសហេតុណាស់ពលរដ្ឋមានផ្ទៃពោះត្រូវការសម្រាលកូន
រត់ទៅពេទ្យបែរជាប្រធានពេទ្យមិននៅ ពេទ្យផ្សេងក៏មិននៅ ពេលទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទរក បែរជានិយាយយ៉ាងឈ្លេីយនិងខ្វះទំនួលខុសត្រូវថា

«បេីពេទ្យមិននៅ ហេីយមិនពេញចិត្ត ទៅរកពេទ្យផ្សេងទៅ»

នេះជាចរឹតរបស់ប្រធានមណ្ឌលសុខភាព ជីខ្នា ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ឯណាទៅទំនួកខុសត្រូវក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជកាសាធារណៈដែលមានតួនាទីផ្ដល់សេវាសាធារណៈ?

ប្រុងទុកអោយពលរដ្ឋស្លាប់ឬយ៉ាងម៉េច ? មន្ទីសុខាភិបាលហៅមកសួរនាំបន្តិចទៅមេីល រឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េច ? បេីកមណ្ឌលសុខភាពមកធ្វេីអីបេីគ្មានអ្នកប្រចាំការផង បេីមិនកេីតទេដកចោលទៅខ្វះអីអ្នកចេះពេទ្យពេញនគរដាក់អ្នកណាដែលគេមានសមត្ថភាពនឹងចង់បម្រេីជាតិបម្រេីពលរដ្ឋអោយធ្វេីការម្ដងទៅ

ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ម៉ែអាខ្សោយហេីយស្រុកខ្មែរ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *