ភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយ!​​ មហាសេដ្ធីនៅម៉ាកាវធ្លាប់បាចលុយ១លានដុលារក្នុងកាសីុណូ​​ ថ្ងៃនេះមកធ្វើសប្បុរសធម៍នៅសាលាស្ទឹងមានជ័យ

នៅព្រឹកនេះមហាសេដ្ធីនៅម៉ាកាវដែលធ្លាប់បាចលុយ១លានដុលារក្នុងកាសីុណូ​​ បាននាំយកអំណោយខ្លះៗមកចែកជូនកូនសិស្សដែលរៀនសាលាស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានដូចជា ត្រីខា សំភារសិក្សានឹងថវិកាមួយចំនួនផងដែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *