ខេត្តកំពងចាម !​ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានអញ្ជើញហៅភ្ញៀវពិធីបង្កក់កូនគោ ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល(ចុចអានខមិន)

តាមសម្ដីអ្នកចូលបញ្ចេញមតិមួយបានរៀបរាប់ថា  “កម្មវិធីនេះគេធ្វើច្រើនហើយ នៅតំបន់ដែលគេចិញ្ចឹមគោពូជ ដែលមានតំលៃ ថ្លៃ គោក្បាល អាច 12,000$ ទៅ 700,000$”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *